Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
مهر چت|⚜️|مهرچت روم
بازدید:
تاريخ : 1402/09/20
پدربزرگ تعریف میکرد زمانی که میخواست خونه بگیره 2000 تومان بود پول نداشت.!آخه خیلی گرون بود!!!
یه زمانی گرونی رو زمین بود...........
بعد شد خونه ..................
الان شد لباس 140000
و کفش 70000
پسته 45000
تخمه 19000
چیپس با
هوابازدید:
تاريخ : 1402/09/18
از خانه بيرون ميزنم اما کجا امشب
شايد تو ميخواهي مرا در کوچه ها امشب!
پشت ستون سايه ها روي درخت شب
مي جويم اما نيستي در هيچ جا امشب؟
ميدانم ، آري نيستي اما نمي دانم
بيهوده مي گردم به دنبالت چرا امشب؟
هر شب ترا بي جستجو مي يافتم اما
نگذاشت بي خوابي به دست آرم ترا امشببازدید:
تاريخ : 1402/09/17
آیا از موهای زائد خود خسته شده اید؟ چرا تیغ ؟ چرا اپیلاسیون؟ فقط با پیگیری قیمت ها در یک هفته کلیه پشم هایتان خواهد ریختبازدید:
تاريخ : 1402/09/13
سلامتیه اونایی که براشون مثل آتیش چهارشنبه سوری بودیم همه وجودمون تو آتیش عشقشون سوخت تا اونا با شادی از رومون بپرن و رد بشنبازدید:
تاريخ : 1402/09/10
میگن سوالای تستی تو بهشت، همشون گزینه ی "نمیدانم" هم دارن
  1  2