مهر چت|⚜️|مهرچت
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
بازدید:
تاريخ : 1402/06/22

معروف‌ترین و خزترین جمله برای مخ‌زنی :

“خیلی خستم، دنبال آرامش میگردم”